ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΦΙΛΜΑΤΟΣ

Από την ίδρυσή του το 2002

Περιήγηση στο εργοστάσιο