ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΦΙΛΜΑΤΟΣ

Από την ίδρυσή του το 2002

Υπηρεσία

Υπηρεσία

Παρέχουμε υπηρεσία μίας στάσης για όλους τους πελάτες μας ειλικρινά.

Προ-υπηρεσία

Επαγγελματίες μηχανικοί για την παροχή τεχνικών συμβουλών και οδηγιών πριν από την πώληση που υποστηρίζουν τον σχεδιασμό, όπως επιλογή μονάδας, αντιστοίχιση, σχεδίαση δωματίου, απάντηση σε δύσκολες ερωτήσεις που αντιμετώπισε ο χρήστης κατά τη χρήση και παροχή τεχνικής καθοδήγησης.

Η πώληση

Η εταιρεία μας θα στείλει επαγγελματικό και τεχνικό προσωπικό στο χώρο εγκατάστασης για εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία της μονάδας μετά τη λήψη ειδοποίησης από τον χρήστη και θα κάνει καλή δουλειά με την αποδοχή του χρήστη. Πρότυπη μονάδα υπεύθυνη για την καθοδήγηση εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργία.

Μετά την εξυπηρέτηση

Η περίοδος εγγύησης: από την ημερομηνία αποδοχής ή από την ημερομηνία ενός έτους η εγγύηση συσσωρεύτηκε 1.000 ώρες (όποιο και αν συμβεί και τα δύο), ως αποτέλεσμα ανταλλακτικών συναρμολόγησης εργοστασίων ή ακατάλληλου σχεδιασμού και επιλογής πρώτων υλών και άλλοι λόγοι που προκάλεσαν τη ζημιά ή άλλη μονάδα σφάλμα, ενδέχεται να είναι υπεύθυνη για την εγγύηση από τον προμηθευτή.

Τηρούμε πάντα την υψηλή αίσθηση ευθύνης, για την παροχή βελτιωμένου συστήματος εξυπηρέτησης μετά την πώληση, συμπεριλαμβανομένων οδηγιών εγκατάστασης, λεπτομερούς εγχειριδίου λειτουργίας, πλήρους εκπαίδευσης διεργασιών, σωστού τρόπου διαχείρισης των εργαζομένων, για να βοηθήσουμε τους συνεργάτες μας να λύσουν εγκαίρως όλες τις ανησυχίες στη μελλοντική παραγωγή.

01

Για να διασφαλίσουμε την καλή λειτουργία της γραμμής παραγωγής, θα κανονίσουμε ένα ολοκληρωμένο τεχνικό άτομο για να παραμείνει εκεί για την απαραίτητη υποστήριξη, έως ότου η γραμμή να λειτουργεί ομαλά και συνεχώς για ένα χρονικό διάστημα.

02

Εντός της περιόδου εγγύησης, τα ανταλλακτικά ζημιών που δεν προκαλούνται από τον άνθρωπο θα αντικατασταθούν δωρεάν και η περίοδος εγγύησης θα αναβληθεί αναλόγως. Η αντικατάσταση ανταλλακτικών εκτός της περιόδου εγγύησης θα παρέχεται έγκαιρα και θα χρεώνεται μόνο με κόστος.

03

Είτε κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης είτε όχι, θα απαντήσουμε εντός δύο ωρών από την παραλαβή των πληροφοριών βλάβης της γραμμής του μηχανήματος. Εάν χρειαστεί, θα κανονίσουμε το τεχνικό άτομο να επισκευάσει τη γραμμή του μηχανήματος το συντομότερο δυνατό. Το προσωπικό μας δεν θα φύγει έως ότου αφαιρεθεί η κατάσταση βλάβης και η γραμμή λειτουργεί σωστά.

04

Για να διασφαλίσουμε την καλή λειτουργία της γραμμής παραγωγής, εκτός από τα δεδομένα κειμένου που παρέχονται, θα κανονίσουμε επίσης τεχνικό προσωπικό για να εκπαιδεύσουμε τη λειτουργία, το προσωπικό συντήρησης των πελατών, έως ότου μπορούν να κυριαρχήσουν πλήρως και επιδέξια όλες τις διαδικασίες λειτουργίας και συντήρησης.

05

Θα πραγματοποιούμε τουλάχιστον μία επίσκεψη κάθε χρόνο μετά την πώληση του μηχανήματος. Για τις ερωτήσεις των πελατών, θα κάνουμε μια σοβαρή διόρθωση προκειμένου να κάνουμε τον προηγούμενο εξοπλισμό να προσπαθήσει να καλύψει την απαίτηση υπό νέα κατάσταση.

06

Παρέχουμε δωρεάν μακροπρόθεσμες συμβουλευτικές υπηρεσίες τεχνολογίας στους συνεργάτες μας.

07

Η περίοδος εγγύησης είναι ένα έτος από την ημερομηνία της τελικής αποδοχής.